پرورش و نگهداری سنتی جوجه مرغ

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

امروزه دو روش اصلی در پرورش و نگهداری طیور وجود دارد که یکی روش صنعتی و دیگری روش پرورش سنتی می باشد و در روش سنتی جوجه مرغ یا دیگر طیور با شیوه های قدیمی و ارگانیک پرورش می یابند.
جوجه مرغ ها پرنده های یهستند که با دو شیوه صنعتی و سنتی پرورش و نگهداری می شوند که در روش صنعتی رشد شان سرعت بسیار بالایی دارد و در شیوه سنتی این رشد و نمو بصورت طبیعی صورت می گیرد در نتیجه سرعتش طبیعی بوده ولی در عوض گوشتی ارگانیک تولید می نمایند.

پرورش سنتی جوجه مرغ

در شیوه پرورش سنتی جوجه مرغ ها بعد از اینکه سر از تخم در می آورند تا 24 ساعت تغذیه نمی شوند اما بعد از یکروز از آب قند تغذیه می کنند و بعد هم کمی دان مخلوط از ذرت بلغور شده مصرف می نمایند.
این جوجه ها در هفته اول در دمایی بین 32 الی 35 درجه نگهداری می شوند و به تدریج میزان دمای هوا را می کاهند.
بعد از یک هفته جوجه های نر و ماده از هم تفکیک شده و ماده ها برای پرورش و تولید گوشت به مرغداری ها منتقل می شوند و جوجه های نر هم بصورت جوجه رنگی به بازار ارائه می گردند و از آنجایی که مثل ماده ها تولید گوشت خوبی ندارند بهتر است در همان ابتدا فروخته شوند.
جوجه ها بعد از اینکه به مرغداری ها انتقال یافتند با روش سنتی و طبیعی رشد و نمو می یابند یعنی برای تولید گوشت هیچ نوع دارویی را دریافت نمی کنند و به بیانی دیگر گوشت شان ارگانیک بعمل می آید.
جوجه های ماده که با اهدافی همچون تخمگذاری یا تولید گوشت پرورش می یابند نیز بهترین خوراک را تغذیه می کنند و در طی رشد و نمو شان از بهترین دمای محیط بهره مند می گردند و همچنین نوردهی خوبی را تجربه می کنند.
این جوجه ها برای رشد مطلوب باید از نظر بهداشتی هم در شرایط ویژه ای باشند چراکه مستعد بیماری اند و احتمال بیمار شدن شان بالاست.
منبع: خوراک دام و طیور ایران

به بالای صفحه بردن