همه چیز درباره جوجه قرقاول یک روزه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

جوجه های یکروزه ی قرقاول، بلدرچین و کبک چوکار در 1 هفته ی اول پس از هچ نیازمند دمای حدود 35 درجه ی سلسیوس در دستگاه مرغ مادر مصنوعی می باشند که این دما پس از 1 هفته به ازای هر 3 روز به اندازه ی 5 درجه کاهش یافته و این روال تا پایان دوره ی پرورشی جوجه ها در دستگاه مرغ مادر مصنوعی ادامه می یابد. این جوجه ها به سرعت پر در می آورند و به همین دلیل به اندازه ی جوجه های مرغ و بوقلمون به گرما نیاز ندارند.
جهت حفظ دمای مطلوب برای جوجه های یکروزه ی قرقاول، بلدرچین و کبک چوکار؛ لازم است از نزدیک مراقب آنها باشید. اگر جوجه ها زیر چراغ جمع شده اند یعنی اینکه بسیار احساس سرما می کنند؛ اگر آنها از منبع حرارتی دور شده و بال های خود را از هم باز نموده و نفس نفس می زنند نشانگر این است که گرمازده شده اند و اگر در نقاط مختلف دستگاه پخش شده اند یعنی اینکه دما در حد مطلوبی بوده و جوجه ها احساس راحتی می کنند.
لازم است فضای کافی در دستگاه فراهم نمایید تا جوجه ها قادر باشند به هنگام احساس گرما به اندازه ی نیاز از منبع حرارتی دور شوند. معمولاً جوجه ها وقتی شاد و سرحال هستند نسبتاً بیصدا می باشند. جیک جیک زیاد نشان دهنده ی این است که آنها بسیار احساس سرما یا گرما نموده و یا اینکه بیمار شده اند. جوجه ها در حدود 4 الی 6 هفتگی به اندازه ی کافی جهت گردش در فضای آزاد بزرگ می شوند. اما در صورتی که هوا سرد است می توانید شب هنگام آنان را در معرض منبع حرارتی (لامپ) قرار دهید.
جوجه های قرقاول، بلدرچین و کبک چوکار به جیره ی غذایی استارتر با پروتئین %28 نیاز دارند. برای یک هفته ی اول و یا کمی بیشتر غذای آنان را بخوبی آسیاب کنید؛ چرا که دانه های موجود در غذای کرامبل بزرگتر از آن است که جوجه ها بتوانند آن را با نوک های کوچک خود بردارند. به مدت حدود 6 الی 8 هفته جیره ی غذایی استارتر در اختیار جوجه ها قرار داده و پس از این مدت به تدریج غذای آنان را به جیره ی غذایی با پروتئین %16 الی %18 تغییر دهید.
پس از دو هفته ی اول می توانید مقداری دانه ی (جوجه) مرغی روی غذای آنان بپاشید.
هرگز به جوجه های قرقاول، بلدرچین و کبک چوکار آب سرد ندهید چرا که این کار موجب سرمازدگی و در نهایت مرگ آنان خواهد شد. از آب ولرم استفاده نموده و ترجیحاً مکمل ویتامین – الکترولیت به آن اضافه نمایید. بلدرچین ها پروازگرهای خوبی هستند و به همین دلیل لازم است پس از حدود 1 هفتگی فضای دستگاه را محصور نمایید. این پرندگان بطور غریزی به هنگام ترس و استرس به بالا می پرند و به همین دلیل حصار مورد استفاده نباید سیمی باشد به جای آن بهتر است از چیزی مانند توری پنجره استفاده کنید. استفاده از سیم فلزی باعث می گردد که پرندگان به هنگام پریدن سر خود را به آن کوبیده و حتی گردنشان بشکند.
قرقاول ها به کانیبالیسم تمایل دارند و اگر عادت نوک زنی در آنان متوقف نگردد، ممکن است تلفات هنگفتی را به دنبال داشته باشد. پرها و انگشتان خونین نیز آنان را بیشتر به نوک زنی یکدیگر ترغیب می کند. قرار دادن برگ های یونجه ی خشک در کف دستگاه آنان را از نوک زدن به پاهای یکدیگر بازداشته و همچنین وسیله ای برای سرگرمی شان می باشد. همچنین استفاده از لامپ های حرارتی با نور قرمز و یا آبی رنگ نیز می تواند در رفع مشکل مؤثر باشد.
روش نوک چینی پرندگان نیز می تواند تا حد زیادی از بروز این معضل پیشگیری نماید. ازدحام پرنده ها و یا کمبود پناهگاه (جهت مخفی شدن) نیز کانیبالیسم را بیشتر شیوع می دهد. توقف این عادت در قرقاول های نژاد “رینگ نک” کار مشکلی می باشد اما در گونه های زینتی مانند گلدن ها” بسیار سخت تر است.

مطالب مرتبط

به بالای صفحه بردن