سالن پرورش و تغذیه جوجه گوشتی یک روزه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

جوجه گوشتی یک روزه باید در سالن پروزش و تغذیه با شرایط خاصی باشد تا گله در بهترین حالت خود باشد.
اگر گله سالن ها از مادر هایی با سنین متفاوتی تهیه شده است یک نکته مهم باید اینجا رعایت شود و آن این است که از همان روز های اول باید آن ها را از هم جدا کرد.
این تفکیک باعث می شود در سالن از یکنواختی و پراکندگی ضعیف جلوگیری شود که در نتیجه عدم دریافت دان و آب کافی است.
در هنگام ورود جوجه به سالن ها باید از دمای سالن ها و از سنسور ها و دماسنج ها و تغییرات دمایی آن ها بازدید به عمل آید.
رطوبت سالن نیز یکی از شرایطی است که باید قبل و بعد از ورود گله مرتب چک شود.
اگر قصد خرید جوجه های باکیفیت را دارید مرکز دام و طیور ایران در خدمت شماست.
کیفیت نشانه تعهد بازار دام و طیور ایران است.
منبع: خوراک دام و طیور ایران

به بالای صفحه بردن