راه های تشخیص جنسیت جوجه مرغ و خروس

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

راه های تشخیص جنسیت مرغ و خروس را در زمان جوجگی بسیار متنوع و زیاد هست که برخی علمی و اثبات شده و برخی تجربی و شانسی میباشد
1.خار پا:معمولا جوجه خروس ها از 35 روزگی خار پاشون بزرگ میشه و قابل تشخیص هست(تجربی و شانسی)
2.رنگ پا:جوجه خروس ها دارای پاهایی با رنگ روشن(سفید.زرد…) و جوجه مرغ ها پاهای تیره هستن(تجربی و شانسی)
3.حرکت نوک:وقتی نوک جوجه را بگیرید اگر خروس باشد تقلا و حرکت میکند و اگر آرام باشد جوجه مرغ هست(تجربی و شانسی)
4.بهترین و علمی ترین راه برای تشخیص زمان بیرون آمدن جوجه ها از تخم هست که جوجه خروس ها در بال هاشون دارای پر های منظم و یک اندازه هست ولی در جوجه مرغ ها پر های بال نامنظم و غیر یک اندازه هست و راهی هست که در جوجه کشی ها به راحتی نر و ماده ها را جدا و به فروش میرسونن

به بالای صفحه بردن