بازار تولید جوجه یک روزه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

جوجه یک روزه چیست و چه کاربردی دارد؟ بازار تولید و عرضه جوجه یک روزه کجاست و وضعیت بازار آن چگونه است؟ و اما بریم سر اصل مطلب و درباره این موارد توضیح دهیم.
جوجه یک روزه در تولید موغ های گوشتی یا تخم گذاز تاثیر فراوانی دارد و درواقع تولید جوجه های نژادهای تخی یا گوشتی میتوان آینده مرغ مورد نظر را از این منظر مشخص نمود. جوجه ایی که روز اول یا روز دوم تولد خود را طی کرده است با عنوان جوجه یک روزه شماخته میبشود. انواع جوجه یک روزه بس از تولد ممکن است به مراکز پرورشی دیگر منتقل شده و یا در همان حالت خرید و فروش شوند. بازار این جوجه ها نیز به دلیل تقاضا بالا بسیار گرم است. برای یافتن بزرگترین بازار های خرید و فروش جوجه یک روزه میبایست با سایت دام و طیور ارتباط داشت.
منبع: خوراک دام و طیور ایران

به بالای صفحه بردن